Előadó orvos-szakértő

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály

előadó orvos-szakértő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 82.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 7. pontja alapján: Támogatási és rehabilitációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály rehabilitációs hatósági, szakértői és szakhatósági tevékenysége során az orvos-szakmai feladatok ellátása, előadó orvos szakértői tevékenység elvégzése. Az orvos-szakértő feladata: - A komplex minősítés során az orvosi bizottságban való részvétel. - Az össz-szervezeti egészségkárosodás megállapítása. - A szakmai munkaképesség - változás véleményezése. - A rehabilitálhatóság véleményezése. - Rehabilitációs javaslat készítése. - A fogyatékosság véleményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szakorvos feladatát a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény és végrehajtási rendeletei (különösen a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendeletben) határozza meg.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata, illetve a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet alapján adható munkaköri pótlékra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, orvosi diploma, szakvizsga (klinikai, vagy egészségbiztosítási orvostan, vagy igazságügyi orvostan),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségbiztosítási, vagy igazságügyi szakorvosi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a jelentkező személyi adatai, elérhetősége

        részletes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok másolata

        orvosi alap-nyilvántartási igazolás

        érvényes működési engedély

        érvényes MOK tagsági igazolás

        kinevezés feltétele érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Eperjessy István nyújt, a +36 1 323 1768 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1408/00442-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: előadó orvos-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1408/00442-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: előadó orvos-szakértő.

        Elektronikus úton Dr. Eperjessy István részére a eperjessy.istvan@rszsz.nrszh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három tagú bizottság bírálja el. Az érvényes pályázatot beküldők közül, a bizottság döntése alapján kerül sor a pályázók behívására. Az eredményről mindenkit írásban értesítünk. A pályázati e-mailben az alábbi hivatkozási számot kérjük feltüntetni: BP/1408/00442-1/2016, valamint a pozíció megnevezését: „előadó orvos-szakértő”

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735511   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.