Jogi ügyintéző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jogi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 22. jogi és perképviseleti feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és jegyzői döntések előkészítése, előterjesztések elkészítése, illetve véleményezése; jogi állásfoglalások kialakítása; jogalkotás jogi szakmai előkészítése; közreműködés a polgármesteri és jegyzői utasítások, intézkedések tervezeteinek előkészítésében, rendeletek hatályosításában; az önkormányzati költségvetési szervek alapításának, megszüntetésének, alapító okiratának, egyéb dokumentumainak elkészítése, módosítása, véleményezése, a kapcsolódó eljárás koordinálása; önkormányzati rendeletek folyamatos jogi szempontú felülvizsgálata; a Polgármesteri Hivatal munkatársainak munkájához jogi szakmai segítség nyújtása; az Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező megkeresések, panaszok, kárigények jogi szempontú véleményezése; szerződések előkészítése, elkészítése, illetve véleményezése; az önkormányzati intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek létrehozásában, megszüntetésének folyamatában történő közreműködés; az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviseletének ellátása peres és nem peres eljárásokban, végrehajtási és hagyatéki ügyek intézése, kapcsolattartás a közjegyzői-, végrehajtói- és ügyvédi irodákkal; eseti jogi segítségnyújtás az Önkormányzat intézményeinek részére; kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal irodáival és munkatársaival, a munkatársak közötti információ-áramlás tevékeny támogatása; jogszabályváltozások figyelemmel kísérése; minden, amivel az irodavezető, irodavezető-helyettes közvetlenül megbízza

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi döntések előkészítése véleményezése; peres és peren kívüli képviselet ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végezettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Jogi területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat (pályakezdő jogász jelentkezése is lehetséges)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. Rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Riskó György irodavezető-helyettese nyújt, a 215-10-77/231 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10161/2018/XXV , valamint a munkakör megnevezését: Jogi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10161/2018/XXV, valamint a munkakör megnevezését: Jogi ügyintéző.

        Elektronikus úton jogiugyintezo1@ferencvaros.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ferencvaros.hu - 2018. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 13.

ID: 3336014   Megjelentetés dátuma: 2018.03.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.