Pénzügyi ügyintéző

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Szociális Szolgáltató Főosztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

pénzügyi ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól- és az idevonatkozó helyi önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában meghatározottak közül:felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        pénzügyi területen eltöltött szakmai gyakorlat,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett gyakorlat,

        költségvetési gyakorlat,

        közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,

        számítógép kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szociális Szolgáltató Főosztály Pénzügyi és Intézményi osztályvezető nyújt, a 437-8546 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/630/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/630/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 , Fő tér 3. 1. em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.obuda.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt". A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813052   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.