Főigazgató

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat

magasabb vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01 - 2021.12.31. munkaviszony keretében –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Kapás utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egészségügyi Szolgálat szakmai és gazdasági irányítása, az intézmény képviselete, a kerület egészségügyi ellátásának szervezése, munkáltató jogkör gyakorlása az alkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 5 éves vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, végzettségeket, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai elképzelés, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Edit nyújt, a 06 30 545 2132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIII-553/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIII-553/2016., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

és

        Elektronikus úton Rácz Edit részére a racz.edit@masodikkerulet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Rácz Edit , Budapest, 1027 Budapest, Mechwart liget 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a beérkezett pályázatokat a jogszabályban előírt bizottság hallgatja meg, majd az hatáskörrel rendelkező bizottság javaslata alapján a Képviselő testület dönt a jogviszony létesítéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2016. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A főigazgatói jogviszony a Munkatörvénykönyve alapján munkaviszony keretében jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772029   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.