1 fő Röntgen asszisztens

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
Röntgen Ultrahang

1 fő Röntgen asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Kapás utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján. (heti 40 óra 4 hónapos munkaidőkeret)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Képi diagnosztikai - Röntgen asszisztensi,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        MESZK tagság

        Működési nyilvántartásban szerepel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Működési nyilvántartásról másolat

        MESZK tagsági igazolás

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti

        Nyilatkozat arról, hogy a sikertelen pályázat lezárását követően a pályázati anyagára igényt tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda nyújt, a 488-7500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/9/7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Röntgen asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/9/7/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Röntgen asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kapas.hu - 2016. szeptember 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739709   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.