Esetmenedzser

Budapest Főváros II. kerületi Család - és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros II. kerületi Család - és Gyermekjóléti Központ
Család - és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Horvát utca 2-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

esetmenedzseri feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. NM rendelet alapján, team munkában való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,

        gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, felsőfokú szociális végzettség,

        gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igénylésről)

        nyilatkozat a pályázatban benyújtott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziráki Anikó nyújt, a +36-1-225-7956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Család - és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Horvát utca 2-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-2869/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Család - és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Horvát utca 2-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-2869/2016, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

        Elektronikus úton Sziráki Anikó részére a esetmenedzser@csgyk02.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos; a kiírásnak nem megfelelő végzettség kizáró ok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros II. kerületi Család - és Gyermekjóléti Központ honlapja - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csgyk02.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772195   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.