Közterület-felügyelő

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyeleti Iroda

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Iskola utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint:
-a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése, - a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása.
- a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése.
- a közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés.
- az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés. - behajtási engedélyek ellenőrzése, közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,

        azonos területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, államigazgatási területen szerzett,

        azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű probléma felismerő, és -megoldó készség,

        Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai fényképes önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/ szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai

        -nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        -kérjük, hogy az e-mail tárgyában szíveskedjen feltüntetni a BDV/1351-25/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1351-25/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1351-25/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818438   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.