Kontroller

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői referatúra

kontroller

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A belső ellenőrzési terven kívüli, a jegyző által elrendelt pénzügyi ellenőrzés elvégzése; az operatív belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatokban rögzítettek gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése; pénzügyi nyilvántartások, analitikák, beszámolók ellenőrzése és elemzése, hiány esetén elkészítése; meglévő szabályzatok aktualizálása a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett. Rendszeres és soron kívüli kontrolling jelentések elkészítése, a szervezeti célok megvalósulási folyamatainak nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adatgyűjtés, adatok rendszerezése és vizsgálata, elemzések elvégzése, majd ezek alapján következtetések levonása, meghatározott formában közzététele, az adatok és eredmények megőrzése, annak érdekében, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságosak, hatékonyak és eredményesek legyenek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának (illetménykiegészítés 40%), Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, közgazdász, pénzügyi-számviteli végzettség,

        Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, államháztartási felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        Azonos munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,

        Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság és precizitás,

        Kiváló szintű írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai, fényképes önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-15/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1351-15/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kontroller.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1351-15/2016, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

        Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768789   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.