Turisztikai és rendezvényi referens

Budapest Főváros I. ker. Budavári Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Önkormányzat

Turisztikai és rendezvényi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. mellékletének II/29. pontja alapján

Ellátandó feladatok:

turisztikai és rendezvényi referens

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat mint turisztikai szereplő feladatainak ellátása, érdekképviselet, valamint kapcsolattartás a turizmus egyéb szereplőivel. Az Önkormányzat turisztikai koncepciójában foglal célkitűzések megvalósításához szükséges akciótervek kitoldozása, megvalósítása. Hirdetőtáblák felületeinek értékesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű probléma felismerő, és megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai fényképes önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

        nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén erkölcsi bizonyítványt szerez be

        a pályázó nyilaktozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzárjárul

        kérjük az email tárgyában feltüntetni szíveskedjen a BDV/1351-26/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: turisztikai és rendezvényi referens

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1351-26/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Turisztikai és rendezvényi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1351-26/2016, valamint a munkakör megnevezését: Turisztikai és rendezvényi referens.

        Elektronikus úton benke.timea@budavar.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831979   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.