Településrendezési ügyintéző - csoportvezető

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

településrendezési ügyintéző - csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. (Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör)

Ellátandó feladatok:

• koordinálja a csoportjába tartozó kollegák munkavégzését; • Fővárosi Kerületi és a Fővárossal határos települések településrendezési eszközeinek véleményezése, ezzel kapcsolatos ügyintézés, levelezések előkészítése;
• Településrendezési eszközökkel összefüggő előterjesztések előkészítése a Fővárosi Közgyűlés, illetve Állandó Bizottságai számára;
• Településrendezéshez kapcsolódó beadványok szakmai véleményezése;
• Fővárosi településrendezési eszközök készíttetésében való közreműködés;
• Fővárosi településrendezési eszközök digitális állományának informatikai koordinálása;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• koordinálja a csoportjába tartozó kollegák munkavégzését; • Fővárosi Kerületi és a Fővárossal határos települések településrendezési eszközeinek véleményezése, ezzel kapcsolatos ügyintézés, levelezések előkészítése;
• Településrendezési eszközökkel összefüggő előterjesztések előkészítése a Fővárosi Közgyűlés, illetve Állandó Bizottságai számára;
• Településrendezéshez kapcsolódó beadványok szakmai véleményezése;
• Fővárosi településrendezési eszközök készíttetésében való közreműködés;
• Fővárosi településrendezési eszközök digitális állományának informatikai koordinálása;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építészmérnök, vagy településmérnök, vagy városrendezési szakmérnök szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        aktív, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        precíz munkavégzés, határidők betartása

        térinformatikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        településrendezési tervezési gyakorlat

        térinformatikai ismeretek (ArcGIS, MapInfo)

        önkormányzatnál szerzett gyakorlat

        közigazgatási alap-, szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (az önéletrajz sablon megtalálható a www.budapest.hu oldalon a Közérdekű adatok/Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt „kttv_oneletrajzi_sablon.xls” néven),

        a végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő)

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Bernadett nyújt, a 06 1/327-1544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2583/2016 , valamint a munkakör megnevezését: településrendezési ügyintéző - csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2583/2016, valamint a munkakör megnevezését: településrendezési ügyintéző - csoportvezető.

vagy

        Elektronikus úton Csák Bernadett részére a csakb@budapest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763370   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.