Közlekedési ügyintéző

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Városigazgatóság Főosztály

közlekedési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:

• a Főosztály felügyelete alá tartozó közlekedési társaságok felügylete, szakmai ellenőrzése,
• az Osztály szakmai felügyelete alá tartozó közlekedési feladatokat ellátó társaságokhoz, közlekedési szakmai keretekhez és egyéb közlekedési közszolgáltatásokhoz kapcsolódó műszaki feladatok,
• szakterületét érintő előterjesztés-tervezetek előkészítése a szakmailag érintett gazdasági társaság közreműködésével, valamint a Fővárosi Közgyűlés és bizottságai határozatának végrehajtása,
• közútkezelői feladatellátással és közlekedés szervezéssel összefüggő egyéb hivatali szakmai feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• a Főosztály felügyelete alá tartozó közlekedési társaságok felügylete, szakmai ellenőrzése,
• az Osztály szakmai felügyelete alá tartozó közlekedési feladatokat ellátó társaságokhoz, közlekedési szakmai keretekhez és egyéb közlekedési közszolgáltatásokhoz kapcsolódó műszaki feladatok,
• szakterületét érintő előterjesztés-tervezetek előkészítése a szakmailag érintett gazdasági társaság közreműködésével, valamint a Fővárosi Közgyűlés és bizottságai határozatának végrehajtása,
• közútkezelői feladatellátással és közlekedés szervezéssel összefüggő egyéb hivatali szakmai feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építőmérnök,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        jó koordinációs és szervezőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzatnál szerzett gyakorlat,

        további szakképzettség

        szakirányú szakmai gyakorlat

        nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (az önéletrajz sablon megtalálható a www.budapest.hu oldalon a Közérdekű adatok/Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt „kttv_oneletrajzi_sablon.xls” néven),

        a szakképzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő),

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Bernadett nyújt, a 061/327-1544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2365/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közlekedési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2365/2016, valamint a munkakör megnevezését: közlekedési ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Csák Bernadett részére a csakb@budapest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751429   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.