Elemző közgazdász

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

elemző közgazdász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

• A feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok, holdingok és a Főpolgármesteri Hivatal közötti kontrolling tevékenység szervezése és végrehajtása.
• Rendszeres és eseti jelentések, vizsgálatok készítése.
• Üzleti tervek, beszámolók kontrolling szempontú elemzése.
• Kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok kontrolling szervezeteivel.
• Kapcsolattartás és együttműködés a hivatal belső szervezeti egységeivel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• A feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok, holdingok és a Főpolgármesteri Hivatal közötti kontrolling tevékenység szervezése és végrehajtása.
• Rendszeres és eseti jelentések, vizsgálatok készítése.
• Üzleti tervek, beszámolók kontrolling szempontú elemzése.
• Kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok kontrolling szervezeteivel.
• Kapcsolattartás és együttműködés a hivatal belső szervezeti egységeivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, közgazdász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        könyvvizsgálói szakképesítés

        legalább 10 év szakmai tapasztalat gazdasági területen, és 5 év szakmai tapasztalat könyvvizsgálat területén

        pontosság

        precizitás

        megbízhatóság

        rugalmasság

        terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        excel magas szintű használata

        alkalmazkodó képesség a csapatban történő munkavégzéshez

        jó kommunikációs képesség

        jó kapcsolattartó képesség

        kezdeményező készség

        problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (az önéletrajz sablon megtalálható a www.budapest.hu oldalon a Közérdekű adatok/Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt „kttv_oneletrajzi_sablon.xls” néven),

        a szakképzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő),

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Bernadett nyújt, a 06/1-327-1544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2236/2016 , valamint a munkakör megnevezését: elemző közgazdász.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/2236/2016, valamint a munkakör megnevezését: elemző közgazdász.

vagy

        Elektronikus úton Csák Bernadett részére a csakb@budapest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750019   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.