Szcenikus

Budaörsi Latinovits Színház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Latinovits Színház

Szcenikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- színház műszaki jellegű ügyeit intézi
-irányítja az intézményben dolgozó teljes műszaki személyzetet
-létesítmény biztonságos üzemeltetését látja el
-irányítja és ellenőrzi a műhelyek, raktárak és a színpaddal kapcsolatos díszlet-, kellék-, ruhatárak munkáját
-vendégjáték esetén egyeztet a befogadó intézménnyel
-művészeti elvárásoknak megfelelően, ahhoz igazítva szervezi a műszak munkáját
-irányítja a díszletgyártási műhelymunkát, színpadra állításkor a díszletszerelést
- előadások alatt műszaki ügyeletet biztosít
-technikai berendezéseket ellenőrzi, karbantartja, javíttatja, kicseréli
- összehangolja a rendező és a díszlettervező elképzeléseit és azokat színpadra alkalmazza

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Színházi műszaki munkában szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Színháztechnikus, szcenikus,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szervezőképesség,

        Megbízhatóság,

        Pontosság, gondosság,

        Kreatívitás és kezedményezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Pályázó nyilatkozata,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Latinovits Színház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K94/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szcenikus.         Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Latinovits Színház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K94/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szcenikus.

        Elektronikus úton Zsuppán Barbara részére a munkaugy@latinovitsszinhaz.eu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budaors.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761457   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.