Német nemzetiségi óvodapedagógus

Budaörsi Csicsergő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Csicsergő Óvoda

Német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Clementis L. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A német nemzetiségi nyelv megszerettetése, hagyományápolás. A Pedagógiai Program maradéktalan megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Clementis L. utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 491/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Clementis László utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 491/2016, valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Veres Gáborné részére a csicsergovezeto@upcmail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768767   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.