Kisgyermeknevelő

Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Dózsa György utca 17/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei keretek között, családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése-gondozása. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. Adaptáció segítése, együttműködés a családokkal, a gyermekek igényeihez és szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosítása, testi, értelmi, érzelmi, mozgás, szociális szükségletek kielégítése, a tanulási folyamatok segítése és egyéni dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, 15/1998 (IV.30) NM rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermekgondozó, kisgyermekgondozó, -nevelő,

        egészségügyi alkalmasság

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kisgyermeknevelői munkakörben eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, feltétel nélküli elfogadás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szakma iráni elkötelezettség, jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok

        Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Dózsa György utca 17/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4420/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Dózsa György utca 17/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4420/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton Németh Lászlóné részére a ebi@bolcsode-budaors.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az Egyesített Bölcsődei Intézmények belső vezetői team-je bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816706   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.