Közterület-felügyelő

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet
Páty térsége

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Páty, .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Páty) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő vállalása.

        Egészségi, - fizikai és pszichológiai alkalmasság.

        Szakképesítés megszerzésére irányuló tanulási hajlandóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,,

        Közterületnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.

        Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

        Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor nyújt, a 06/23/535-710/0107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Közterület - Felügyelet címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KF/14/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Közterület - Felügyelet címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő u. 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KF/14/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton Magyar - Boros Andrea humánpolitikai ügyintéző részére a magyar.andrea@budakeszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően, a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója, fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        varoshaza.budakeszi.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a varoshaza.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746249   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.