Adócsoport-vezető

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi osztály Adócsoport

Adócsoport-vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I/16. Pénzügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, adóellenőrzés, az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, kezelése, nyilvántartása. Az adócsoport munkájának irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés,

        Önkormányzati adóhatósági területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati adóhatósági területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        ONKADO program ismerete,

        ASP program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.

        Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

        Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető nyújt, a 06-30/569-3775 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247-1/2016/HR , valamint a munkakör megnevezését: Adócsoport-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő u. 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247-1/2016/HR, valamint a munkakör megnevezését: Adócsoport-vezető.

        Elektronikus úton Magyar - Boros Andrea humánpolitikai ügyintéző részére a magyar.andrea@budakeszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát. Munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        varoshaza.budakeszi.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a varoshaza.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.

ID: 2810933   Megjelentetés dátuma: 2016.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.