Testületi ügyintéző

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Testületi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I/27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi ülések, illetve bizottsági ülések dokumentációjának előkészítése, előterjesztések EDTR rendszerben történő kezelése. Részvétel az üléseken, informatikai rendszer kezelése. Az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése hanganyag alapján. Határozatok és rendeletek nyilvántartásának vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítéséről szóló 29/2012. (III.27.) Korm. rendelet 1. mellékletének I/27. pontjában a (II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség) meghatározottak szerint,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL

        EDTR és Mikrovoks rendszerek ismerete,

        Gyorsírás.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Pontos, precíz, határidőre történő munkavégzés,

        Kiváló szintű Gépírás (10 ujjal, vakon),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.

        Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

        Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Anikó aljegyző asszony nyújt, a 06-23/535-710/0113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 248-1/2016/HR , valamint a munkakör megnevezését: Testületi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő u. 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 248-1/2016/HR, valamint a munkakör megnevezését: Testületi ügyintéző.

        Elektronikus úton Magyar - Boros Andrea humánpolitikai ügyintéző részére a magyar.andrea@budakeszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően, a pályázók próbafeladattal egybekötött személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát. Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        varoshaza.budakeszi.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a varoshaza.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818838   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.