Családsegítő

Budafok- Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1225 , Nagytétényi út 276.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXIII. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 15/1998. NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről vonatkozó részei.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezőképesség,

        Kiváló szintű írásos és szóbeli kifejezőkészség,

        Jó szintű döntési készség,

        Jó szintű csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,

        pontosság, határidők betartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez

        iskolai végzettséget, szakképesítést tanusító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok- Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1225 , Nagytétényi út 261. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G203 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok- Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1225 Budapest, Nagytétényi út 261. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G203, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Dr. Daróczi Csilla részére a gyjolet@hawk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        3SZ - 2016. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 15.

ID: 2702103   Megjelentetés dátuma: 2016.08.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.