Igazgatásszervező ügyintéző

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Igazgatásszervező ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezetirányítási dokumentumok (belső szabályzatok, utasítások, hiteles kivonatok) elkészítése. Részvétel a belső kontroll rendszer működtetésében, fejlesztésében. A belső szabályozó rendszer érvényesülésének, hatékonyságának nyomon követése, a szabályozottól eltérő működés okainak feltárása, intézkedési terv készítése, az intézkedések ellenőrzése.
Kockázatok elemzése, kezelése, kockázatkezelés teljes folyamatának folyamatos felülvizsgálata, részvétel a kockázatkezeléssel összefüggő feladatokban.
A szervezet meghatározó munkafolyamatainak nyomon követése, fejlesztési irányok feltárása, a Hivatal fő folyamataihoz tartozó ellenőrzési nyomvonalak rögzítése.
Részvétel az iroda monitoring vizsgálatok elvégzésében, valamint az iroda monitoring rendszerének működtetésében.
Menedzsment igényeknek megfelelő elemzések, jelentések, prezentációk készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező, vagy egyetemi szintű okleveles közigazgatási menedzser végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Folyamatelemzés, folyamatmenedzsment terén szerzett tapasztalat

        Projektszervezést támogató szoftverek profi felhasználói szintű ismerete

        MS Sharepoint, MS Visio magas szintű ismerete

        Jártasság a controlling területén

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló elemzőkészség, lényeglátás ,

        Stratégiai gondolkodás ,

        Rendszerszemlélet, folyamatalkotási képesség,

        Nagyfokú önállóság,

        Problémamegoldó képesség,

        Absztrakciós képesség ,

        Jó szervezőkészség ,

        Precizitás és alaposság,

        Jó kommunikációs készség,

        EXCEL, WORD, Power Point magas szintű ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.

        Iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.

        A szakmai tapasztalatot alátámasztó szervezetfejlesztési és egyéb szervezési tevékenységgel összefüggő referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20811/2016/XVI , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatásszervező ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20811/2016/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatásszervező ügyintéző.

        Elektronikus úton "igazgatásszervező ügyintéző" jeligével Kovács Andrea részére a palyazat@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budafokteteny.hu

        Városházi Híradó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765404   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.