Gazdasági ügyintéző

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Terembérek számlázása, szerződések nyilvántartása, szerződések rögzítése. Bérleti díjak, jutalékok számlázása, rögzítése. Továbbszámlázott szolgáltatások kiszámlázása összesített adatok alapján. Tárgyi eszköz modulban állományba vétel, új cikk felvétele törzsbe. Tárgyi eszköz kontírozása. Vevő számlák kontírozása, könyvelése. Pénztár kontírozása, könyvelése. Pénztári helyettesítés. Nem rendszeres kifizetések számfejtése.Távollét adatok szolgáltatása MÁK felé. Változóbér adatok szolgáltatása MÁK felé. Dolgozókkal kapcsolatos belépések, megszűnések, változásokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása a MÁK felé. Dolgozókkal kapcsolatos nyilatkozatok és egyéb adminisztráció. Megbízási díjak számfejtése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemző és szakstatisztikus ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés vagy egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Számítástechnikai felhasználói alapismeretek (Word, Excel).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

        CT Ecostat program ismerete

        Hasonló területen szerzett tapasztalat

        Mérlegképes könyvelői szakképesítés

        TB munkaügyi ügyintézői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.

        Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20329/2016/XVI , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20329/2016/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton "gazdasági ügyintéző" jeligével Kovács Andrea részére a palyazat@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budafokteteny.hu

        Városházi Híradó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkavégzés helye: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757460   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.