Adóügyi ügyintéző

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES-en lévő kolléga helyettesítése –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókkal, gépjárműadóval és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos adómegállapítási, adónyilvántartási- és kezelési, könyvelési és behajtási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező szakképzettség, jogi végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi- számviteli szakképesítés,

        Számítógép felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szakvizsga

        Ingatlanközvetítő értékbecslő OKJ képesítés

        Hasonló területen szerzett közigazgatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata

        A pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20326/2016/XVI , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20326/2016/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton "adóügyi ügyintéző" jeligével Kovács Andrea részére a palyazat@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budafokteteny.hu

        Városházi Híradó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757459   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.