Humánpolitikai csoportvezető

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Humánpolitikai Csoport tevékenységének irányítása, ellenőrzése.
Közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése.
A humánpolitikai területet érintő önkormányzati rendelet-tervezetek, előterjesztések előkészítése.
Közreműködés a költségvetési rendelet tervezet elkészítésében; javaslat tétel a Polgármesteri Hivatal személyi juttatási előirányzatának és a hozzá kapcsolódó dologi kiadások előirányzatának tervezetére.
Közreműködés a humánpolitikai szabályzatok naprakészen tartásában.
Köztisztviselők egyéni képzési tervének elkészítése.
TÉR teljesítményértékelési rendszer működtetése.
Cafetéria rendszer működtetése.
Részvétel a humán kontrolling rendszer fejlesztésében. működtetésében.
Menedzsment igényeknek megfelelő elemzések, jelentések, prezentációk készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, emberi erőforrás gazdálkodási, humánerőforrás menedzser szakképzettség,

        Legalább 3 év közigazgatásban, HR területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szervnél szerzett többéves HR vezetői gyakorlat

        Közigazgatási szakvizsga

        WINTISZT, KIRA, TÉR program ismerete

        Humán kontrolling területen szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

        Kiváló empatikus készség,

        Nagyfokú önállóság,

        Pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.

        Iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20170/2016/XVI , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20170/2016/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai csoportvezető.

        Elektronikus úton "Humánpolitikai csoportvezető" jeligével Kovács Andrea részére a palyazat@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budafokteteny.hu

        Városházi Híradó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751483   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.