Dajka

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda-Martonvásár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Brunszvik Teréz Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.09. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti a csoportban az óvodapedagógus nevelői munkáját, gondoskodik a tisztaságról, takarítási és gondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, iskolai végzettségről okmány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, dajka végzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda-Martonvásár címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ó/L/72/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda-Martonvásár címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc u. 3. a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ó/L/72/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

vagy

        Elektronikus úton Stefkovits Ferencné részére a mvovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Stefkovits Ferencné, Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc 3. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.brunszvikterezovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768305   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.