Óvodapedagógus

Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörbe tartozó feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség, iskolai végzettség igazolása, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda címére történő megküldésével (1134 Budapest, Angyalföldi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda címére történő megküldésével (1134 Budapest, Angyalföldi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/13/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Verébné Pető Anna részére a PetoAniko@ovoda.bp13.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tagóvodáinkban SNI-s gyermekek integrált nevelése, ellátása folyik. A munkavégzés konkrét helyének meghatározására a személyes beszélgetés alkalmával kerül sor.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765401   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.