Területi védőnő

Botpalád Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Botpalád,Kispalád községek közigazgatási területe
Botpalád Védőnői rendelő

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4955 Botpalád, Fő u 136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői és a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet alapján a védőnői iskola-egészségügyi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnői oklevél,

        magyar állampolgárság,cselekvőképesség ,büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        saját gépkocsi, B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,

        Kiváló szintű Probléma megoldó készség,

        Jó szintű Munkavégzési képesség,

        Jó szintű Empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bízonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény) ,írásbeli nyilatkozat arról,hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati anyagában a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyurkó László nyújt, a 0644707031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Botpalád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4955 Botpalád, Petőfi u 7. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 371/2016/B , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Botpalád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4955 Botpalád, Petőfi utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 371/2016/B, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

        Személyesen: Gyurkó László, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4955 Botpalád, Petőfi u 7. A .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi ülésen. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be . A kiíró fenntartja a jogot,hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzat hirdető táblája - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822355   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.