Jegyző

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9167 Bősárkány, Kossuth utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

jegyző, feladatkörét az Mötv.és egyéb hatáskört megállapító jogszabályok határozzák meg.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,

        2 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        a 45/2012. (III.20.) Korm rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        Büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, vagy az igénylő lap másolata

        A vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelések

        Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a pályázati eljárással összefüggésben

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalay Imre polgármester nyújt, a 96/271-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9167 Bősárkány, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2109/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9167 Bősárkány, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2109/2016., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Szalay Imre polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9167 Bősárkány, Kossuth utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Bősárkány, Maglóca, Tárnokréti) polgármesterei közösen döntenek a pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bosarkany.hu honlapon - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761478   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.