Dajka

Borsodszentgyörgyi Közös Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsodszentgyörgyi Közös Óvoda Balatoni Tagóvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3347 Balaton, Jókai út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékeny részvétel a gyermekcsoport életében, gondozási feladatok ellátása, az óvodapedagógusok munkájának a segítése, csoportkíséret. Étkezések alkalmával tálalás, ételek kiosztása. Takarítás, fertőtlenítés, textíliák mosása, vasalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, dajkai végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, -tisztelet, empátia, alkalmazkodó képesség, büntetlen előélet. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevelek másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Szabó Katalin nyújt, a 0648445521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsodszentgyörgyi Közös Óvoda címére történő megküldésével (3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Borsodszentgyörgyi Közös Óvoda címére történő megküldésével (3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

vagy

        Elektronikus úton Némethné Szabó Katalin részére a bsztgyovi@citromail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757477   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.