Sugáregészségügyi szakügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

sugáregészségügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 6. számú pontjában a népegészségügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Hatósági ellenőrzés keretében – a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt gyakorisággal az észak-magyarországi régió területén (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében) – ellenőrzi a jogszabályokban foglaltak érvényesülését.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelmével, a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeinek betartásával, a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményeknek szakmai felügyeletével, az elektromágneses terek munkavállalók szempontjából történő felügyeletével kapcsolatos hatósági, ellenőrzési, műszeres mérési feladatok végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi osztályon diplomás feladatainak ellátása az alábbiak szerint. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben, az elektromágneses sugárzások munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 2013/35/EU irányelvben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM rendeletben, a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendeletben, valamint a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendeletben, mint az ágazati jogszabályokban a sugáregészségügyi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó, meghatározott munkaköréhez kapcsolódó feladatokban való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati és Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, villamosmérnök, fizikus, mérnök fizikus, egyéb felsőfokú műszaki/mérnöki végzettséggel, vagy felsőoktatásban rendészeti és katonai műszaki képzési területen szerzett szakképzettséggel, vagy felsőoktatásban szerzett általános környezetmérnök, környezetvédelmi mérnök szakképzettséggel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai ismeret

        Kiváló szintű kreativitás

        Kiváló szintű precizitás

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata

        iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat az összeférhetetlenségről

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Asztalos Ágnes főosztályvezető nyújt, a 46/354-611 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/3882-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: sugáregészségügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/3882-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: sugáregészségügyi szakügyintéző.

        Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a bíráló bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázatok közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a kormánymegbízott jóváhagyásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (www.kormanyhivatal.hu) - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu) honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818583   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.