Epidemiológiai szakápoló

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Higiénés és Minőségfejlesztési Osztály Higiénés Csoport

epidemiológiai szakápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Előreláthatólag 2017.06. 30-ig. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Epidemiológiai ápoló kompetenciájába tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, epidemiológiai szakápolói vagy diplomás ápolói végzettség,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Epidemiológiai szakápoló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázat elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, érvényes működési nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum másolata, kamarai tagságot igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1064-39/2016. , valamint a munkakör megnevezését: epidemiológiai szakápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1064-39/2016., valamint a munkakör megnevezését: epidemiológiai szakápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi dokumentum alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapja - 2016. november 22.

        kozigallas.gov.hu honlapja - 2016. november 22.

        B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház honlapja és faliújságja - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824402   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.