Környezetvédelmi előadó

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Higiénés és Minőségfejlesztési Osztály

környezetvédelmi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A környezetvédelmi jogszabályok, előírások érvényesítése az intézmény területén. Gondoskodik a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokban foglalt feladatok intézeti szintű megszervezéséről, végrehajtásáról. A fentiek érdekében összehangolja az osztályok tevékenységét. Ellátja az intézet KIR felelősi feladatait. Részt vesz a szakterülete ellenőrzési tevékenységében. A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos szabályozási, ellenőrzési feladatokat ellátja. Egyéb, munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Környezetvédelmi szakképesítés,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi költségvetési intézményben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1064-37/2016. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1064-37/2016., valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi előadó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        kozigallas.gov.hu honlapja - 2016. október 16.

        ÁEEK honlapja - 2016. október 16.

        BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház honlapja és faliújságja - 2016. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769973   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.