1 fő műtős szakasszisztens

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Központi Sterilizáló

1 fő műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A műtős szakasszisztens kompetenciájába tartozó és speciális feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, műtős szakasszisztensi végzettség,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi intézményben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartásba vételi határozat másolata és MESZK tagságot igazoló dokumentum másolata, továbbá nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1064-36/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő műtős szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1064-36/2016., valamint a munkakör megnevezését: 1 fő műtős szakasszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        kozigallas.gov.hu honlapja - 2016. október 9.

        B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház honlapja és faliújságja - 2016. október 9.

        ÁEEK honlapja. - 2016. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759173   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.