Műszaki igazgató

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

Műszaki igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény kezelésében lévő épületek és építmények működőképességének, közmű ellátottságának biztosítása.A biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása a műszaki ellátás részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, műszaki,

        Műszaki területen jártasság - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, felsőfokú műszaki végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kapcsolatteremtő, empatikus, elkötelezett az intézmény iránt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Barcza Zsolt nyújt, a +36/74/550-990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 210-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 210-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki igazgató.

        Elektronikus úton Dr. Barcza Zsolt részére a igazgato@bonyhadkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő után végleges jogviszony

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761552   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.