Pszichológus

Bolyai Gyermekotthoni Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bolyai Gyermekotthoni Központ

Pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós Árok 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekotthonban élő gyermekekkel terápiás beszélgetések, tanácsadás, feszültségoldás. Személyiségállapot felmérése, fejlesztés, segítségnyújtás. Csoport és családterápia. Pszichológiai vélemény készítése. Az otthon életében való tevékeny részvétel, a szakmai programban megfogalmazott feladatok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pszichológus (15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletében rögzítettek szerint),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével (1023 Budapest, Bólyai utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

        Elektronikus úton Fegyverneki Edit részére a fegyverneki.edit@bolyai-gyermekotthon.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750062   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.