Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3882 Abaújkér, Rákóczi utca 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző az 1. melléklet 19. sorszáma szerint.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyveléssel, pénztár-kezeléssel és számlázással kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, pontos, megbízható és felelősségteljes munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 2011. évi CXCIX. törvény 5. melléklete és a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,

        a végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kövér János jegyző nyújt, a 0630/3818119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3885 Boldogkőváralja, Petőfi utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2912/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3885 Boldogkőváralja, Petőfi utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2912/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Kövér János jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3885 Boldogkőváralja, Petőfi utca 28. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768337   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.