Házi segítségnyújtás szociális gondozó

Bokod Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bokod Község Önkormányzata
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Házi segítségnyújtás szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2855 Bokod, Fő utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozási szükséglet szerinti ápolási-gondozási feladatok elvégzése, feladatköréhez tartozó adminisztrációs tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet I. 2. pontjában meghatározott szociális gondozó, vagy szociális segítő, vagy szociális szakgondozó, vagy általános ápoló OKJ szakképesítés,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Bokodi helyismeret, megbízhatóság, kiváló szintű empatikus magatartás, konfliktuskezelési képesség, idős emberekkel szembeni tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsigmond Anikó jegyző nyújt, a 34/490-151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bokod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2855 Bokod, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2004/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Házi segítségnyújtás szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Bokod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2855 Bokod, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2004/2016., valamint a munkakör megnevezését: Házi segítségnyújtás szociális gondozó.

        Személyesen: Zsigmond Anikó jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2855 Bokod, Hősök tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határidejét követően a Bokod Község Önkormányzatának polgármestere dönt a hatályos jogszabályi előírások szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. szeptember 19.

        Bokod Község Önkormányzatának honlapja - 2016. szeptember 19.

        Dad Község Önkormányzatának honlapja - 2016. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: Lezárt borítékban, papír alapon, a „szociális gondozó pályázat” felirat megjelölésével. Személyesen vagy postai úton: Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal 2855 Bokod, Hősök tere 6.
További információ kérhető a hivatal@bokod.hu e-mail címen is.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bokod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731298   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.