Gazdasági vezető

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése, megtétele, a gazdasági szervezet feladatai végrehajtásának szervezése, önkormányzati koncepciók, költségvetések, költségvetési módosítások, pályázatok elkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, előirányzat módosítások, szabályzatok készítése, aktualizálása, belső kontrollfolyamatok működtetése, kontrollfolyamatok fejlesztése, képviselőtestületi előterjesztések, beszámolók készítése, intézmények alapító okiratának elkészítése, módosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői -2012.január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői - vagy a számvitelről szóló 2000 évi C törvény 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, ennek hiányában legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012(III.20.) Korm.rendelet 8.§.-a szerint

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezér Ákos jegyző és Zsoldos Márta Piroska polgármester nyújt, a 06.85-522-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2451/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2451/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

        Személyesen: Vezér Ákos jegyző, Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 26. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750031   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.