Védőnő

Bogyiszló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bogyiszló Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 14/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

o a 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. o magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, valamint a terhes- és csecsemőgondozást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        o magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        o kiváló szintű kommunikációs készség, o problémamegoldó készség, o önálló munkavégzési képesség, ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lépő Mara nyújt, a 74/540-157 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bogyiszló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-2140/2016 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Bogyiszló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-2140/2016, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton Lépő Mara részére a hivatal@bogyiszlo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Lépő Mara, Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok
beérkezése után személyes elbeszélgetés
re kiválasztott pályázók meghallgat
ása
alapján
kerül sor a kiválasztásra
, a döntés az
intézmény
vezető hatásköre.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bogyiszlo.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749997   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.