Óvodapedagógus

Bogyiszló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda telephely kihelyezett óvodai csoport
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7136 Fácánkert, Árpád utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munka.
Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        - büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), foglalkozás egészségügyi alkalmasság. - tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá - magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fejlesztőpedagógusi szakvizsga, vezetői szakvizsga elvégzésének vállalása,

        óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jusztin Józsefné nyújt, a 74/440-774 vagy 0670/967 25 66 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bogyiszló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-1706/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bogyiszló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-1706/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Jusztin Józsefné részére a ovoda@bogyiszlo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Jusztin Józsefné, Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után személyes elbeszélgetésre kiválasztott pályázók meghallgatása alapján kerül sor a kiválasztásra, a döntés az intézményvezető hatásköre. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bogyiszlo.hu

        www.facankert.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 9.

ID: 2720444   Megjelentetés dátuma: 2016.09.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.