Óvodapedagógus

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2365 Inárcs, Hunyadi J. utca 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés óvodai csoportban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat előnyt jelent

        vezető óvodapedagógus végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai elhivatottság,

        Kiváló szintű gyermekszeretet,

        megbízhatóság,

        csapatmunkára való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Bizonyítványok másolata

        Motivációs levél

        Önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvány - 3 hónapnál nem régebbi

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda címére történő megküldésével (2365 Inárcs, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda címére történő megküldésével (2365 Inárcs, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Feketéné Kovács Henriett részére a boglarkaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjú, szakmai elbeszélgetés. A pályázók értesítése elektronikus formában történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.inarcs.hu - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761536   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.