Pénzügyi számviteli ügyintéző

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3761 Szin Bódvaszilasi Közös.Önk.Hiv. Szini Kirendelts, Dózsa György út 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző , pénztáros 1. melléklet 19. sorszáma szerint

Ellátandó feladatok:

Szin, Szinpetri, Tornakápolna települési önkormányzatok pénztárosi feladatainak ellátása, munkaügyi és személyügyi teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, pénzügyi számviteli ügyintéző,

        Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai , banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű önálló, pontos megbízható és felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Scsavnyiczki István jegyző nyújt, a 06 70 650 6767 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bszilas1812-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bszilas1812-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi számviteli ügyintéző.

        Személyesen: Scsavnyiczki István jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 21. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyílvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtáblája - 2016. november 22.

        Bódvaszilasi Közös Önk.Hivatal Szini Kirendeltségének hirdetőtáblája - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824415   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.