Pénzügyi ügyintéző

Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4174 Bihartorda, Kossuth utca 73.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja

Ellátandó feladatok:

teljes körű pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, könyvelés, nyilvántartás vezetése, ÁFA bevallással kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        közigazgatási, pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői szakképesítés

        közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrucz Sándor nyújt, a 54/534-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4174 Bihartorda, Kossuth utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 711-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4174 Bihartorda, Kossuth utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 711-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Vighné Sziki Anikó, Hajdú-Bihar megye, 4174 Bihartorda, Kossuth utca 73. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Polgármesterrel történő egyeztetést követően a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon a hirdetőtáblán - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822275   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.