Szociális munkás

Bicske Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ

Intézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01. - 2021.12.31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Ady Endre utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény - amely többek között családsegítő és gyermekjóléti alapellátási tevékenységet végez és ellátja a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ feladatait - rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga,

        helyismeret

        vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

        intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        szakmai gyakorlat igazolása

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor nyújt, a 06/22/565-464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-2456/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-2456/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.

        Személyesen: Pállfy Károly polgármester, Fejér megye, 2060 Bicske, Hősök tere 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bicske.hu - 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.bicske.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824429   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.