Hatósági ügyintéző

BiatorbágyI Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

BiatorbágyI Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2. a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• ipar-kereskedelmi ügyintézés
• birtokvitás ügyek
• társasházak törvényességi felügyelete

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Államigazgatási,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • magyar állampolgárság, • cselekvőképesség,

        • büntetlen előélet

        • a kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz, az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor nyújt, a 06-23-310-174/238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a BiatorbágyI Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor Utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-147/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a BiatorbágyI Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-147/2016, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Tresó Zoltán részére a hr@biatorbagy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 5 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.profession.hu - 2016. október 14.

        www.biatorbagy.hu - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772236   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.