Költségvetési ügyintéző

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Gazdasági Főosztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

beérkező számlák utalásra történő előkészítése
kötelezettségvállalások nyilvántartása, egyeztetése
deviza utalások teljesítése, nyilvántartása,
rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatások elkészítése
előirányzatok nyilvántartása, egyeztetése
részvétel a közbeszerzési eljárásokban, a közbeszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, pénzügyi szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a munkába állást megelőzően

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        megbízhatóság, precizitás, jó kommunikációs, tolerancia, munkabírás, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közbeszerzési ügyintéző szakképesítés

        Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett gyakorlat

        FORRÁS.NET program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/24/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/24/2018., valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

        Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat24@bah.b-m.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat24@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni
az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók
a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 3.

ID: 3326247   Megjelentetés dátuma: 2018.03.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.