Közegészségügyi szakorvos

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Befogadó Állomás Bicske, Kiskunhalasi Telephely

Közegészségügyi szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 73-75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Hivatal központi és területi szervei (regionális igazgatóságok), a Hivatal által fenntartott intézményei (befogadó állomás és telephelyeik, menekültügyi őrzött befogadó központ és telephelyeik, a közösségi szállás közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátása • belső közegészségügyi ellenőrzést végez a BÁH által fenntartott intézményekben
• jelentések készítése
• kezdeményezi a járványok megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket
• kidolgozza a személyi állomány fertőző megbetegedésekkel szembeni védelmére vonatkozó javaslatokat
• ellátja a fertőző betegekkel, kórokozó hordozókkal és ezek környezetével kapcsolatos járványügyi tevékenységet

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, felsőfokú iskolai végzettség, szakirányú képesítés /megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga vagy közegészségtan-járványtan szakvizsga/,

        felhasználói szintű számítógépes ismeret

        idegennyelv-tudás /angol vagy német vagy francia /

        B kategóriás jogosítvány

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        megbízhatóság, precizitás, jó kommunikációs és problémamegoldó készség

        nagyfokú felelősségérzet

        önállóan és csapatban is jó teljesítmény, alkalmazkodás, munkabírás, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz a korábbi munkakörökben ellátott feladatokról

        iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/ 87 /2016. , valamint a munkakör megnevezését: Közegészségügyi szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/ 87 /2016., valamint a munkakör megnevezését: Közegészségügyi szakorvos.

        Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat87@bah.b-m.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat87@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni
- az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók
- a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830026   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.