Engedélyügyi ügyintéző

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, III. sz. Kirendeltség

Engedélyügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. január 01 - 2017. december 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 , Szegedi út 35-37.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- hatósági jogalkalmazással összefüggő feladatok ellátása
- tartózkodási ügyekben döntési javaslatok, határozatok, végzések tervezeteinek elkészítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
- jegyzőkönyvi meghallgatások lefolytatása, - külföldiek tartózkodási ügyeinek intézése körében ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása
- kapcsolattartás más szervezeti egységekkel és más hatóságokkal

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász vagy igazgatásszervező szakon vagy rendészeti vagy katonai felsőoktatásban szerzett végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        jó kommunikációs készség

        önálló munkavégzés, rugalmasság, terhelhetőség, tolerancia

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább középfokú nyelvismeret angol, német, francia, kínai vagy arab nyelvből

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        nyilatkozat a pszichikai alkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/85/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Engedélyügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/85/2016., valamint a munkakör megnevezését: Engedélyügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat85@bah.b-m.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat85@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni
- az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók
- a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828919   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.