Nemzetközi ügyintéző

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Nemzetközi Együttműködési Főosztály, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Nemzetközi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. január 01 – 2017. július 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- hivatali szervezésű - belső - angol nyelvtanfolyamok előkészítése és lebonyolítása; fordítási és esetenként tolmácsolási feladatok ellátása;
- a Hivatal munkatársainak külföldi kiutazásaiból, illetve külföldi delegációk hazai fogadásából adódó szervezési feladatok ellátása;
- a Hivatal két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak koordinálása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőfokú végzettség/angol nyelvtanári diploma,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből

        főiskolai vagy egyetemi végzettség; angol nyelvtanári diploma

        felnőtt nyelvtanfolyamok szervezésében, adminisztrációjában és lebonyolításában szerzett tapasztalat

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        terhelhetőség, rugalmasság, önállóság, teljesítményorientált munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        francia és/vagy német nyelvtanári diploma

        francia és/ vagy német nyelvismeret

        nemzetközi kapcsolattartásban szerzett tapasztalat.

        fordítói tapasztalat

        rendezvényszervezői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/84/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/84/2016., valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi ügyintéző.

        Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat84@bah.b-m.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat84@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni
- az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók
- a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824339   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.