Menekültügyi ügyintéző

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Menekültügyi Igazgatóság, Menedékjogi Osztály

Menekültügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatóságának Menedékjogi Osztályán a Hivatal peres és nem peres képviseletének ellátása az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Budapest, Szeged, Győr, Debrecen) előtti eljárásokban
- a menekültügyi szakterület szakmai irányításában történő közreműködés
- kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végzettség, középfokú „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        rugalmasság, terhelhetőség, szociális érzékenység, nyitottság, tolerancia

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi szakvizsga

        felsőfokú angol nyelvvizsga

        további (pld.: arab) nyelvismeret

        gépjárművezetői engedély

        bíróságon szerzett tárgyalási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        nyilatkozat a pszichikai alkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/82/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Menekültügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/82/2016., valamint a munkakör megnevezését: Menekültügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat82@bah.b-m.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat82@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni
- az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók
- a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818885   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.