Költségvetési ügyintéző

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Gazdasági Főosztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• beérkező számlák utalásra történő előkészítése
• kötelezettségvállalások nyilvántartása, egyeztetése
• deviza utalások teljesítése, nyilvántartása,
• rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatások elkészítése
• előirányzatok nyilvántartása, egyeztetése
• részvétel a közbeszerzési eljárásokban, a közbeszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőfokú végzettség és pénzügyi szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        megbízhatóság, precizitás, jó kommunikációs és problémamegoldó készség, nagyfokú felelősségérzet, önállóan és csapatban is jó teljesítmény, alkalmazkodás, munkabírás, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közbeszerzési ügyintéző szakképesítés

        Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett gyakorlat

        FORRÁS SQL rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/76/2016. , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/76/2016., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

        Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat76@bah.b-m.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat76@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni
- az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók
- a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768418   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.